Ορθοστάτες

Οι ορθοστάτες είναι ένα ειδικό ιατρικό βοήθημα που υποστηρίζει τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να σταθούν σε όρθια θέση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την χρήση ενός πλαισίου με κινούμενα μέρη. Η κίνηση αυτών των μερών συνήθως στηρίζεται στη λειτουργία υδραυλικών στοιχείων όπως έμβολα σε συνδυασμό με υδραυλικές αντλίες, αλλά υπάρχουν επίσης και υλοποιήσεις που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά συστήματα. Σε κάθε περίπτωση, ο ορθοστάτης είναι στην ουσία ένα κάθισμα το οποίο μπορεί να αναδιπλωθεί σε κάθετη ή οριζόντια θέση, φέρνοντας έτσι τον χρήστη σε υψηλότερο ύψος, και επιτρέποντας την απρόσκοπτη αλληλεπίδραση και επικοινωνία του με άλλα άτομα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ορθοστάτες χρησιμοποιούνται από άτομα τα οποία έχουν υποστεί κάποιου είδους σοβαρού τραυματισμού στην σπονδυλική τους στήλη. Η όρθια θέση την οποία μπορούν να λάβουν αυτά τα άτομα με την βοήθεια των ορθοστατών έχει πολύ σημαντική θετική επίδραση στην καλή κυκλοφορία του αίματος, την λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος, στην λειτουργία των εντέρων, αλλά και στην πυκνότητα των οστών. Αυτό συμβαίνει γιατί τα οστά γίνονται σταδιακά πιο σαθρά όταν δεν επιδρούν βαρυτικές δυνάμεις κάθετες στον άξονα τους. Το πιο σημαντικό απ’ όλα βέβαια είναι η επίδραση στην ψυχολογία του χρήστη, καθώς η δυνατότητα επικοινωνίας από το ίδιο ύψος με τους άλλους ανθρώπους είναι ο πιο ευεργετικός παράγοντας.

Υπάρχουν διάφορα είδη ορθοστατών που περιλαμβάνουν χειροκίνητους ή αυτόματους μηχανισμούς ανύψωσης, και χειροκίνητους ή ηλεκτροκίνητους τροχούς.
Τα διάφορα μεγέθη που είναι διαθέσιμα στην αγορά καλύπτουν όλες τις ηλικίες και τους σωματικούς τύπους. Κάποιοι από τους ορθοστάτες δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να κινηθεί κανονικά ανεξαρτήτως της επιλεγμένης στάσης, αλλά οι περισσότεροι περιορίζονται σε ακινησία όταν ο χρήστης βρίσκεται σε όρθια θέση. Αυτό συμβαίνει και για λόγους αυξημένης πολυπλοκότητας της μηχανικής υλοποίησης για την κίνηση από όρθια θέση, αλλά και για λόγους αποφυγής φόρτισης και σταδιακού κατάγματος των οστών από έντονες αναταράξεις. Τα οστά που δεν απολαμβάνουν την φυσιολογική μυική στήριξη είναι πιο ευαίσθητα σε τέτοιου είδους καταπονήσεις.

Καθώς τα φορτία από το βάρος του σώματος του χρήστη μπορεί να είναι σχετικά μεγάλα, και από την στιγμή που οι περισσότεροι ορθοστάτες δίνουν την δυνατότητα διάφορων στάσεων στον χρήστη, είναι πολύ σημαντικό ο ορθοστάτης να χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας υλικά μεγάλης αντοχής και πολύ αξιόπιστα υδραυλικά ή ηλεκτρικά στοιχεία. Οι συνδέσεις των μερών του πλαισίου θα πρέπει επίσης να συνδυάζουν μεγάλη ακαμψία με μεγάλο εύρος κίνησης. Η υλοποίηση αυτών απαιτεί υψηλή τεχνολογία στην κατασκευή των ορθοστατών, πολύ ποιοτικά υλικά, και μεγάλη τεχνογνωσία. Αυτά τα στοιχεία έχουν ως αποτέλεσμα το ιδιαιτέρως αυξημένο κόστος των ορθοστατών ως προϊόν. Μετά την αναγνώριση και την αποδοχή της ευεργετικής επίδρασης της χρήσης των ορθοστατών από χρόνια ασθενείς, υπάρχουν πλέον πολλές εταιρίες ιατρικής περίθαλψης ή ασφαλιστικές που είναι διατεθειμένες να καλύψουν το κόστος απόκτησης για τους πελάτες τους, προσβλέποντας σε κέρδη σε βάθος χρόνου. Αυτό το στοιχείο είναι ενδεικτικό της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας των ορθοστατών, και του τεράστιου αντίκτυπου που έχουν στη ζωή και την υγεία του χρήστη.